Náš tím

Juraj Máťuš
Foto: TV Markíza
 

Juraj MÁŤUŠ, Riaditeľ Centra reklamy


sekretariát
tel.:
+421 (2) 68274 631
mobil: +421 904 700 855
e-mail: matus.juraj@markiza.sk

Predaj reklamného času, sponzoringu relácií a product placementu Markíza-Slovakia

Jana Šifelová
Foto: TV Markíza
 

Jana ŠIFELOVÁ , obchodník
tel.:
+421 (2) 68274 644
mobil: +421 904 700 215
e-mail: sifelova.jana@markiza.sk

Martina Frátriková
Foto: TV Markíza
 

Martina FRÁTRIKOVÁ , obchodník
tel.:
+421 (2) 68274 648
mobil: +421 904 700 463
e-mail: fratrikova.martina@markiza.sk

Peter Slameň
Foto: TV Markíza
 

Peter SLAMEŇ , obchodník
tel.:
+421 (2) 68274 642
mobil: +421 904 700 213
e-mail: slamen@markiza.sk

Andrej Trajlínek
Foto: TV Markíza
 

Andrej TRAJLÍNEK - obchodník, špecialista pre sponzoring a Product Placement
tel.:
+421 (2) 68274 640
mobil: +421 904 700 219
e-mail: trajlinek.andrej@markiza.sk

Zuzana Trubačová
Foto: TV Markíza
 

Zuzana TRUBAČOVÁ - obchodník pre online
tel.:
+421 (2) 68274 626
mobil: +421 903 552 857
e-mail: trubacova.zuzana@markiza.sk

Romana Peressényiová
Foto: TV Markíza
 

Romana PERESSÉNYIOVÁ - obchodník pre online
tel.:
+421 (2) 68274 643
mobil: +421 903 664 388
e-mail: peressenyiova.romana@markiza.sk