Online

Banner
Grafický prvok zobrazujúci sa na HTML stránkach ako reklamný formát.

Capping
počet zobrazení stránky, ktoré sa zobrazia konkrétnemu užíivateľovi za definované obdobie

Cookie
Súbor na prehliadači užívateľa, pomocou ktorého sa identifikuje unikátny prehliadač užívateľa.

CPM (CPT) Cost-per-thousand
Termín udávajúci cenu reklamného formátu za 1.000 zobrazení. Príklad: Cena reklamného formátu je 5 €/CPT Klient objedná 100.000 impresií. Výsledná cena kampane je 500 € (5/1000*100.000).

CTR – click trought rate
pomer úspešných kliknutí voči celkovému zobrazeniu banneru.

Impresia (Zobrazenie)
počet zobrazení reklamného banneru

PR článok
komunikačný text, ktorého cieľom je získať priaznivú pozornosť klienta a/alebo publicitu pre produkty alebo podujatia tohto klienta

PV (page views)
počet internetových užívateľov, ktorí navštívili (generovali aspoň jedno zobrazenie) na vybranom uzle v danom časovom období. Tento indikátor predstavuje konkrétny počet osôb a nie počet počítačov, cookies alebo IP adries

RU - Reálny užívateľ
počet internetových užívateľov, ktorí navštívili (generovali aspoň jedno zobrazenie) na vybranom uzle v danom časovom období. Tento indikátor predstavuje konkrétny počet osôb a nie počet počítačov, cookies alebo IP adries.

Sponsorship (Sponzoring)
Inzertná spolupráca inzerenta s webovou stránkou formou, ktorá poskytuje inzerentovi zviditeľnenie a výhody nad rámec bežných reklamných pozícií. Ak je spolupráca naviazaná na určitý obsah, môže inzerentovi zabezpečiť cielenejšiu reklamu ako iné formy reklamy. Sponzoringom sa rozumie partnerstvo vybranej sekcie prípadne športovej alebo spoločenskej udalosti – napr. OH, a pod.